Het laatste rapport ter wereld gaat over de strijd tegen corruptie. Dit en het toenemende tekort aan geschoolde arbeidskrachten zouden de bereidheid om nieuwe investeringen te doen aanzienlijk moeten temperen.

Deze voorwaarden zijn niet alleen geldig voor Slowakije, maar voor het hele oostelijke deel. Sinds de opening en toetreding tot de EU zijn de verwachtingen aanzienlijk toegenomen. De kwaliteit van leven is niet toegenomen in de Maase, zoals verwacht werd, zijn de kosten aanzienlijk gestegen.

Natuurlijk zijn de oostelijke landen als leveranciers zeer overgeleverd aan de concurrentie.

Niettemin kan er in de huidige situatie niets worden gezegd over een gebrek aan arbeid, zowel in het Oosten als in het Westen.

U kunt meer informatie vinden hier